NLP Coach Practitioner

NLP Coach Practitioner

Print Friendly

NLP Coaching er lig med kommunikation på højt niveau, og gode coaches får både mennesker og resultater til at blomstre. Grundlæggende består coaching i at coachen lytter og lever sig ind i en anden persons tankeverden og stiller spørgsmål, som skaber konstruktiv bevægelse – tankemæssigt og handlingsmæssig – hos den, der bliver coachet.

Udbyttet af coaching er bedre klarhed og struktur på eksisterende viden, større fokus på læring, større handleparathed og bedre resultater. Alt det får du på denne NLP Coach Practitioner uddannelse.

Uddannelsen består af 3 moduler à 3 dage + en certificeringsdage (i alt 10 dage). Herudover skal du mellem modulerne træne, coache og læse de teorier, som vi arbejder med.

Hvis du allerede har deltaget på vores Basis Coaching kursus (som er modul 1 på denne uddannelse), kan du tilmelde dig modul 2-4 i spalten til højre her på siden (ved mobilvisning: Længere nede på siden)

NLP Coach Practitioner uddannelsen er til dig, der har brug for at lære og kunne mestre effektive kommunikationsværktøjer, der kan skabe forandring for andre.

Og til dig, som har brug for en grundig basisviden og indsigt i de psykologiske aspekter af coaching – samt har lyst til masser af praktisk træning for at blive rigtig god.

Måske arbejder du som konsulent, leder, coach eller underviser – eller drømmer om at komme til det.

Uddannelsen er bygget op som et accelereret forløb på 3 moduler à 3 dage med krav til, at du læser og træner mellem uddannelsens moduler.

For at blive certificeret NLP Coach Practitioner på 3. modul er det er krav, at du har øvet og trænet min. 30 timer mellem uddannelsens moduler. I din kursusmappe finder du et dokumentationsskema, som du udfylder og giver til din træner på 3. modul.

Uddannelsen kan også arrangeres som et internt forløb i jeres organisation. Læs mere om konsulentydelser her

På sidste modu bliver du certificeret som NLP Coach Practitioner. Selve certificeringen indeholder en skriftlig prøve og en praktiske coachsession med to forskellige værktøjer.

Uddannelsen er tilrettelagt, gennemføres og evalueres i overensstemmelse med danske og internationale NLP standarder. Vi er således godkendt af den uafhængige NLP Brancheforening – læs Standarder og indhold for NLP Practitioner uddannelser og Kriterier for evaluering og certificering som NLP Practitioner

Herudover er uddannelsen udviklet i forhold til ICF’s standarder. NLP Huset er medlem af ICF (International Coach Federation) – verdens største coachnetværk.

Under uddannelsen vil du lære at bruge NLP’s grundlæggende forandringsværktøjer til at gennemføre coaching. Du vil få en certificering efter internationale standarder som NLP Coach Practitioner, d.v.s. at du både får en coachcertificering og en NLP Practitioner certificering.

På alle moduler vil vi arbejde med værdier, overbevisninger og identitet som coach – og vi vil gå i dybden med vores grundlæggende coachingmodel.

Modul 1
På modul 1 arbejder vi med den klassiske coachingdisciplin, hvor coachens evne til at skabe forandringer via sproget trænes. Vi arbejder med hele grundlaget for, at coachen kan bevare sin neutralitet og sit nærvær samtidig med at klientens verdensbillede udfordres på respektfuld og nysgerrig vis. At skabe tillid og et trygt rum er afgørende elementer i coaching og både i træningen og i læringsrummet arbejder vi for, at dette er til stede. Mere konkret er indeholdet:

– Hvad er coaching?
– Træning i NLP Husets coachingmodel, herunder rammesætning og feedback
– NLP’s kommunikationsmodel – hvordan vi alle subjektivt bearbejder virkeligheden
– Sproglige mønstre, overbevisninger og værdier
– Afkodning af tænkestile hos forskellige personer
– Forskellige coachingværktøjer, fx Livshjulet, Reframing, Opfattelsespositioner.

Modul 2
På modul 2 går vi videre med den klassiske coaching og dine kompetencer bliver udvidet med træning i NLP’s effektive forandringsværktøjer. Indholdet er:

– At lede coachingprocessen med NLP
– Hvad består tanker af?
– Forskellen på de tanker, som støtter og fører os i mål og dem, som forhindrer os i at komme i mål
– Coaching af udfordringer på overbevisningsplan, afklaring af værdier og at sætte mål, der nås
– Coaching, der afdækker ressourcer og mentale forhindringer
– NLP coachingteknikker fx Tidslinie, Walt Disney Modellen mv.
– Værktøjer, der arbejder på flere abstraktionsniveauer
– Elegante spørgeteknikker
– Skriftlig midtvejsevaluering.

Modul 3
Her finpudses teknikkerne inden certificeringen, dels ved at træne et par nye, mere intuitive værktøjer dels ved praktisk at repeterer hele uddannelsens pensum. Indholdet er:

– Livsmetaforer
– Dit næste skridt som coach
– Repetition

Certificeringsmodul (dag 10)
– Skriftlig og mundtlig evaluering/certificering som NLP Coach Practitioner (se ovenfor).

Langt de fleste af vores kursister får deres uddannelse hos os betalt af deres arbejdsgiver. Hvis du ikke har mulighed for det, kan du måske få en Bruttolønsordning, hvor din arbejdsgiver betaler for din uddannelse, inden du betaler skat. Det betyder, at du sparer 30-50% af beløbet. Du skal aftale dette direkte med din arbejdsgiver, og typisk er det jeres HR-afdeling, der administrerer ordningen. Læs mere om Bruttolønsordninger hos Skat i dette link

Når du er certificeret NLP Coach Practitioner, kan du gå direkte videre til en NLP Master Coach uddannelse.

Vi har gennem årene haft deltagere fra bl.a. Coloplast, Novo, FTF-A, Astra, Lundbeck, Hewlett Packard, Dansk Industri, BDO Scanrevision, Nets, Amcor Flexible, Post Danmark, DSB, SAS, 3 M, ISS Data, Spar Nord Bank, Dong Energy, Statoil, Miljøstyrelsen, Zoo, Brdr. Dahl, Berlingske, Scandic Hotel, Miljøministeriet samt en lang række kommuner, regioner m.fl.

Mød vores undervisere

NLP Coach Practitioner, hold 1 2018

16.500 DKK ekskl. moms Tilmeld

NLP Coach Practitioner hold 1 2018, modul 1
Datoer: 12/03, 13/03, 14/03 , 09:00 - 16:30
Undervisere: Ove Schroll

NLP Coach Practitioner hold 1 2018, modul 2
Datoer: 23/04, 24/04, 25/04 , 09:00 - 16:30
Undervisere: Ove Schroll

NLP Coach Practitioner hold 1 2018, modul 3
Datoer: 29/05, 30/05, 31/05 , 09:00 - 16:30
Undervisere: Ove Schroll

NLP Coach Practitioner, hold 1 2018 - certificering
Datoer: 27/06, 09:00 - 16:30
Undervisere: Ove Schroll, Lene Bredahl Schroll

NLP Coach Practitioner, hold 1 2018, modul 2-4. Til dig, der har Basis Coaching

11.550 DKK ekskl. moms Tilmeld

NLP Coach Practitioner hold 1 2018, modul 2
Datoer: 23/04, 24/04, 25/04 , 09:00 - 16:30
Undervisere: Ove Schroll

NLP Coach Practitioner hold 1 2018, modul 3
Datoer: 29/05, 30/05, 31/05 , 09:00 - 16:30
Undervisere: Ove Schroll

NLP Coach Practitioner, hold 1 2018 - certificering
Datoer: 27/06, 09:00 - 16:30
Undervisere: Ove Schroll, Lene Bredahl Schroll

Kursuspris inkluderer

individuel coachingIndividuel coaching

FrokostFrokost

KursusmaterialeKursusmateriale

Godt at vide

Studiehåndbog – gode råd og skemaer til dokumentation

Nyheder