Certificeret Stress Coach

Certificeret Stress Coach

Uddannelsen som Certificeret Stress Coach er til dig, der gerne vil arbejde professionelt med stresscoaching, enten som selvstændig eller internt i en organisation. Forløbet er bygget op som et grundigt teoretisk og praktisk forløb, der afsluttes med en certificering.

Som udgangspunkt mødes du og supervisor 5 gange, og prisen for dette er kr. 8.800 (beløbet er momsfritaget).

Da forløbet er individuelt, afhænger antallet af mødegange af, hvor du er, når forløbet starter, og hvordan din læring udvikler sig undervejs. Hvis du har brug for mere end 5 mødegange, aftaler du dette med supervisor.

Kontakt os på telefon 70 21 90 01, når du gerne vil i gang.

For at kunne blive optaget på forløbet, skal du kunne dokumentere, at du:

Hvis du ikke allerede er uddannet i NLP Huset, skal du sende din dokumentationen til os pr. mail.

Selve Stress Coach Supervisionsforløbet består som udgangspunkt af 5 individuelle supervisionstimer og en afsluttende certificering med psykolog Ove Schroll.

Supervisionsforløbet strækker sig over en periode på 5-6 måneder, og parallelt med supervisionen har du klienter i stresscoachingforløb, som du skriver logbog over.

Du skal gennemføre min. 20 timers stresscoaching m. klienter i løbet af uddannelsen. 1 af forløbene skal være med 1 klient i et samlet forløb på 10 sessioner (min. 10 timer). De øvrige forløb kan være et antal klientforløb af forskellig længde (i alt 10 sessioner til dette). Dvs. i alt 20 timers klientarbejde, som du får supervision på.

Du har mulighed for at finde klienter til denne del af uddannelsen på Stresskurset.

På selve eksamensdagen skal du gennem følgende prøver, før du er færdig som Certificeret Stress Coach:

 • Skriftlig test om stress, stresscoaching, afstressningsmetoder, herunder Mindfulness.
 • Mundtlig fremlæggelse af logbog (klienthistorier) inkl. beskrivelse af din personlige proces og vejen fra klassisk coach til stresscoach
 • Fremlæggelse af et selvvalgt emne om stress, som du kan bruge eller har brugt undervejs (psykoeducation)
 • Supervisor udfordrer, stiller spørgsmål, og giver feedback undervejs.

Supervisionsforløbet er en læringsproces, der ruster dig til dit fremtidige arbejde som Certificeret Stress Coach. Du kommer til at reflektere over din praksis som stresscoach, og du øger din bevidsthed om din egen rolle og dit ansvar i arbejdet med klienten.

Du kan betragte supervisionen som det frirum, hvor du drøfter personlige og faglige udfordringer i fortrolighed, og sætter ord på dine tanker og følelser ud fra en konkret session, du har haft med en stressramt.

Supervisor støtter dig, sparrer omkring værktøjer, udfordrer dig og giver konstruktiv og ressourcegivende feedback. Du lærer at være ”på” og formidle værktøjer, teknikker og viden om stress og afstressning (psykoeducation).

Supervisionsmøde 1: Opstart af forløbet

 • Personlig målsætning for supervisionsforløbet
 • Introduktion til det at arbejde med logbog og finde egnede klienter til læringsforløbet
 • Stress coachen – rolle, metoder
 • Et stresscoachingforløbs typiske opbygning – indhold, faser, temaer, mål, tid, frekvens, rammesætning
 • Gennemgang af krav forud for certificering.

Supervisionsmøder derefter (antal afstemmes med den enkelte kursist): Stresscoaching i virkeligheden

Samtaler med supervisor om individuelt klientarbejde (ca. 1 time pr. gang) – temaer, udfordringer, værktøjer

 • Eksamen – Certificeret Stress Coach

Inden sidste supervision afleveres logbogen til supervisor. Selve certificeringen omfatter:

 • Skriftlig test om stress, stresscoaching, afstressningsmetoder, herunder Mindfulness.
 • Mundtlig fremlæggelse af logbog inkl. beskrivelse af din personlige proces og vejen fra klassisk coach til stresscoach
 • Fremlæggelse af et teoretisk oplæg om stress (psykoeducation)
 • Supervisior udfordrer, stiller spørgsmål, og giver feedback.

Vi har gennem årene haft deltagere fra bl.a. Coloplast, Novo, FTF-A, Astra, Lundbeck, Hewlett Packard, Dansk Industri, BDO Scanrevision, Nets, Amcor Flexible, Post Danmark, DSB, SAS, 3 M, ISS Data, Spar Nord Bank, Dong Energy, Statoil, Miljøstyrelsen, Zoo, Brdr. Dahl, Berlingske, Scandic Hotel, Miljøministeriet samt en lang række kommuner, regioner m.fl.

Mød vores undervisere

Kursuspris inkluderer

individuel coachingIndividuel coaching

FrokostFrisk frugt og kage

KursusmaterialeKursusmateriale

Godt at vide

Studiehåndbog – gode råd og skemaer til dokumentation

Nyheder