Hvad er NLP?

Hvad er NLP?

Print Friendly, PDF & Email

I begyndelsen af 1970‘erne mødtes to store personligheder ved navn Richard Bandler og John Grinder i Californien. Grinder var sprogforsker og Bandler psykologistuderende med interesse for terapi.

Bandler og Grinder besluttede at undersøge, hvordan succesfulde terapeuter bærer sig ad med at hjælpe andre til at skabe positiv forandring, og om der eksisterer særlige sprogmønstre, der er afgørende for succesen.

Bandler og Grinder udvalgte tre succesrige terapeuter, nemlig Virginia Satir (familieterapi), Fritz Perls (gestaltterapi) og Milton Erickson (hypnoterapi) og satte sig for at finde frem til, hvilke personlige strategier de tre terapeuter anvendte for at opnå deres gode resultater. Endvidere ønskede de at undersøge, om der var bestemte sprogmønstre, der gik igen, så man kunne udlede en model, der kunne læres videre til andre.

NLP blev således skabt gennem ”modeling”, dvs. indgående studier af mennesker, der var eksperter på hvert sit område. Ud fra disse studier blev flere af de modeller og teknikker, der er grundlaget for NLP, skabt. Meta-modellen blev udviklet på baggrund af Virginia Satirs fantastiske måde at stille bevidstgørende spørgsmål på. Fra Fritz Perls gestaltterapi udvikledes bl.a. det, vi i NLP kalder opfattelesespositioner. Via studier af Milton Erickson fandt man frem til en lang række sprogmønstre, der skaber trancetilstande – en del af disse er samlet i Milton-modellen.

Bandlers og Grinders hensigt var at skabe en række praktiske værktøjer, der kunne hjælpe mennesker med at skabe forandring og samtidig kommunikere respektfuldt og effektivt. Grinders fortjeneste var først og fremmest studiet af de sproglige mønstre, som NLP er så rig på. Bandler var den, der undersøgte, hvad vores tanker består af, og hvordan vi kan påvirke vores oplevelser ved at ændre måden, hvorpå vi tænker. Nemlig ved at ændre det, vi kalder submodaliteter.

Bandler og Grinder kaldte deres nye psykologi for Neuro Lingvistisk Programmering (NLP).

Neuro fordi det handler om sammenhængen mellem vores nervebaner, de input vi får via de fem sanser/nervesystemet og den måde, vi lagrer disse input på.

Lingvistisk fordi det også handler om den snævre sammenhæng, der er mellem sanse-apparatet og sproget, og hvordan vi med ord kan påvirke egne og andres tanker.

Programming fordi vi vha. indre billeder og lyde, indre dialog og fornemmelser så at sige ”programmerer“ os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænede for energi, glade eller deprimerede osv. Og også fordi vi gennem enkle teknikker kan ”omprogrammere“ os selv.

Robert Dilts
Robert Dilts var elev af Bandler og Grinder og har forsket i og udviklet NLP i mange år. Dilts har bl.a. udviklet en række teknikker, der på en gang er både stærke og enkle. Tek-nikker, der hjælper mennesker til at finde ind til sig selv, dvs. arbejde på identitetsplan. Meget af dette foregår som ”gulvarbejde“, dvs. at hele kroppen er involveret i at bevæge sig ”ind i fremtiden“ og ”tilbage i fortiden.”

Connierae og Steven Andreas
Mange vil genkende Connirae og Steven Andreas som forfatterne til ”I sindets hjerte.” Andreas’erne har undervist og forsket i NLP i mange år og har redigeret flere bøger og videobånd for Bandler og Grinder. I de senere år har de også skrevet og udgivet egne bøger og bånd. Connirae og Steven Andreas var i mange år hovedkræfterne bag NLP-Instituttet “NLP Comprehensive”, men lever nu et mere tilbagetrukket liv.

Tad James
Allerede tidligt i NLP´s historie fandt man frem til, at de fleste mennesker oplever tid line-ært, med fortiden i den ene retning og fremtiden i den anden. Tad James har videreudviklet og forfinet denne teknik til en særlig Tidslinieterapi og kører i dag med stor succes sine workshops i ”Creating your future” (se bogen “Skab din egen fremtid”), samt uddannelser til Practitioner, Master og Trainer.

NLP i fremtiden
NLP udvikler sig til stadighed og er i sit grundlag “modeling” skabt ved at studere velfungerende mennesker og lære af deres tankemønstre. Der er således ingen ende på, hvor mange nye teknikker, der kan og vil blive udviklet fremover. NLP er allerede meget brugt i erhvervslivet, og der er på den baggrund udviklet modeller og teknikker, der lægger mindre vægt på terapi og større vægt på kommunikation, forhandling osv.

Bandler og Grinder er for længst gået hver sin vej og arbejder i dag med NLP på nye måder. Connirae og Steven Andreas lever som nævnt et tilbagetrukket liv, Robert Dilts underviser i lederudvikling og i NLP bl.a. på sommeruniversitetet i Californien, og Tad James kører tidslinie-workshops og NLP-uddannelser.

NLP i dag er således mange ting – men bygger dog stadig på de grundlæggende NLP-forudsætninger. Hvor er NLP henne om 10 år? Svaret vil nok være ‘mange steder’.

NLP Forudsætninger
Gennem arbejdet med hundredevis af klienter opdagede de første NLP terapeuter, at teknikker havde den største effekt, når terapeuten arbejdede ud fra nedenstående grundantagelser (forudsætninger). I dag er NLP Forudsætningerne integreret i de fleste skolers NLP uddannelser og udgør dermed et vigtigt værdigrundlag for forandringsarbejdet.

1. Vi oplever ikke verden, som den er – vi oplever en Model af Verden

2. Respekt for andre menneskers Model af Verden

3. Det er mig, som styrer mit sind og dermed mine resultater

4. Der eksisterer ikke fiaskoer, kun feedback

5. Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons, du får

6. Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd

7. Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål

8. Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible

9. Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport (tillidsfuld kontakt / ‘kemi’)

10. Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Hvis noget ikke virker – så gør noget andet

Vi har gennem årene haft deltagere fra bl.a. Coloplast, Novo, FTF-A, Astra, Lundbeck, Hewlett Packard, Dansk Industri, BDO Scanrevision, Nets, Amcor Flexible, Post Danmark, DSB, SAS, 3 M, ISS Data, Spar Nord Bank, Dong Energy, Statoil, Miljøstyrelsen, Zoo, Brdr. Dahl, Berlingske, Scandic Hotel, Miljøministeriet samt en lang række kommuner, regioner m.fl.

Mød vores undervisere

Godt at vide

Studiehåndbog – gode råd og skemaer til dokumentation

Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Nyheder