Retreat

Retreat

Print Friendly, PDF & Email

En inspirerende og transformerende proces med Teori U som kilde til bæredygtige løsninger for dig personligt og i dit arbejdsliv.

Et retreat handler om at trække sig fra verden for at lade det ydre livs mange krav og gøremål træde i baggrunden for en stund, så det indre liv får plads til at udfolde sig. En pause i hverdagen, hvor omgivelsernes – og dine egne – forventninger i et øjeblik sættes i bero, og hvor det indre lederskab trænes og udvikles, så ydre pres efterfølgende mødes med en indre, forankret styrke. Det er dermed en invitation til at stoppe op og via stilhed, ro og fordybelse få skabt en dybere kontakt til dig selv.

Samtidig er retreatet en mulighed for at opdage – måske genopdage – hvilke enorme ressourcer, der ligger gemt i os, når blot vi lytter til dem og finder en måde at forbinde os til dem på.

Retreatet er for alle, der ønsker at styrke deres personlige lederskab og som oplever et øget behov for at finde en indre og mere dybt forankret tilgang til hverdagens mange udfordringer.

Undervisere, konsulenter, HR professionelle, coaches, ledere, nøglemedarbejdere og alle andre, for hvem krydspres, stress og udbrændthed er en ’erhvervsrisiko’, fordi de skal håndtere mange og forskelligartede opgaver både op, ned og ud i deres organisation, vil især have glæde af at deltage.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage ud over en middelgod kondi (du skal kunne gå ca. 6-8 kilometer hver dag) og en lyst til at udforske dig selv sammen med en gruppe af ligesindede.

Da vi arbejder med at skabe et rum med så få ydre distraktioner som muligt, skal du være indstillet på at lade mobiltelefon, computer, IPad/tablet, bøger, magasiner, aviser osv. blive hjemme (eller i bilen). Sørg for at fortælle dit bagland (familie, arbejdsplads m.m.), at det ikke er muligt at komme i kontakt med dig i retreat-perioden. Du vil ved tilmeldingen få et telefonnummer, som dit bagland kan lægge besked på, hvis de i nødstilfælde SKAL have fat i dig.

Det er en forudsætning for at deltage, at du er indforstået med og efterlever dette.

Målet med retreatet er at træne deltagerne i en daglig praksis, der støtter deres indre, personlige lederskab i hverdagen.

Derfor er hver dag bygget op med en blanding af individuelle, personlige opgaver, som den enkelte løser, og flere forskellige typer fællessessioner, hvor især den narrative og dialogbaserede praksis er i fokus.

Vi har daglige meditationer (hvis du ikke har prøvet meditation før, så glæd dig!), arbejder med stilhed og ro som vigtige nærværsdiscipliner, tager på silent walks og sanseture i naturen og inddrager på den måde alle sanser som en vej til at opnå en tilstand af ægte væren og bevidst sansende nærvær (Presencing), som Scharmer kalder det i Teori U.

Der er ikke en egentlig certificering på dette forløb.

Retreatet kan give dig en række helt konkrete forandringer i dit liv – bl.a.

 • Kontakt med din indre ’Kilde’ og visdom (Teori U)
 • Identifikation af det, som måtte stå i vejen for, at du folder dig ud og bruger dig selv fuldt ud som menneske og professionel
 • Konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig med at skabe ro, nærvær og balance i hverdagen
 • Oplevelsen af, hvordan en kollektiv dialogproces, hvor deltagerne deler deres tanker og oplevelser, kan fungere som inspiration til din egen udviklingsproces.

Retreatet bliver rigt på ydre og indre oplevelser med vandreture, ophold i naturen, alenetid i stilhed, Mindfulness, Heartfulness, individuelle opgaver og en fælles samskabende proces blandt deltagerne.

Teori U er det teoretiske og værdimæssige omdrejningspunkt på retreatet. Teori U og især Otto Scharmers seneste bog ’Ledelse fra den spirende fremtid’ (2014) inspirerer til nye måder at lære, lede og forandre på – hvor vi bl.a. får mulighed for at opleve vores autentiske Jeg funderet i et Open Mind, Open Heart og en Open Will. Og hvor bevidst sansende nærvær (Presencing) er udgangspunktet for at skabe forandringer, der skaber virkelige forandringer – og ikke bare skaber mere af det samme. Det som Scharmer kalder at downloade.

Teori U kan derfor bruges til alt fra personlig coaching og transformation til innovativ og inkluderende organisations- og lederudvikling.

Vores mål med retreatet er, at du undervejs får mulighed for

 • At skabe et nyt udgangspunkt for dig selv, så dit liv og dine resultater som professionel er forbundet til din inderste kerne og kilde
 • At arbejde udforskende med Teori U-modellen som metode til personlig og organisatorisk transformation, så du kan integrere grundprincipperne i din dagligdag
 • At opleve Mindfulness, Heartfulness, langsomhed og stilhed som effektive udviklingspraksisser
  At optræne en tilstand af væren og bevidst sansende nærvær (Presencing i Teori U)
 • At undersøge ’Magien i midten’ og gennem co-creation (samskabelse i den store gruppe) kunne træne en narrativ praksis, hvor lytning på mange niveauer, procesforståelse og respektfulde dialoger er det naturlige omdrejningspunkt
 • At videreudvikle din professionelle identitet og formulere en endnu tydeligere (arbejds)livsmission.

Teori U Retreatet er 1. del af vores længere Teori U uddannelse (Det Personlige Lederskab). Du er velkommen til at fortsætte på hele forløbet, hvis du har tid og lyst til det

Vi har gennem årene haft deltagere fra bl.a. Coloplast, Novo, FTF-A, Astra, Lundbeck, Hewlett Packard, Dansk Industri, BDO Scanrevision, Nets, Amcor Flexible, Post Danmark, DSB, SAS, 3 M, ISS Data, Spar Nord Bank, Dong Energy, Statoil, Miljøstyrelsen, Zoo, Brdr. Dahl, Berlingske, Scandic Hotel, Miljøministeriet samt en lang række kommuner, regioner m.fl.

Mød vores undervisere

Kursuspris inkluderer

individuel coachingIndividuel coaching

FrokostFrokost

KursusmaterialeKursusmateriale

Godt at vide

Studiehåndbog – gode råd og skemaer til dokumentation

Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Nyheder