Leder Retreat

Leder Retreat

Print Friendly, PDF & Email

Et leder retreat handler om at trække sig fra verden for at lade det ydre livs mange krav og gøremål træde i baggrunden for en stund, så det indre liv får plads til at udfolde sig. Nye tanker og indsigter får mulighed for at komme i forgrunden, og man kan se sig selv i et andet lys. Forfrisket, forundret – og måske forvandlet…

Dette leder retreat er en mulighed for at opdage – måske genopdage – hvilke enorme ressourcer, der ligger gemt inden i os, når blot vi lytter til dem og finder en måde at forbinde os til dem på.

Lederjobbet i dag kræver en enorm personlig indsats, hvis man vil lykkes med det, og ikke så få ledere mærker stress, krydspres, udbrændthed og fremmedgørelse lige rundt om næste hjørne. Retreatet er en invitation til at stoppe op og via stilhed, ro og fordybelse få skabt en kontakt til dit indre jeg. En pause i hverdagen, hvor omgivelsernes– og dine egne – forventninger for en stund sættes i bero, og hvor det indre lederskab trænes og udvikles, så ydre pres efterfølgende mødes med en indre, forankret styrke.

 

Leder Retreatet er for ledere, der ønsker at styrke deres personlige lederskab og som oplever et øget behov for at finde en indre og mere dybt forankret tilgang til hverdagens mange udfordringer. Interne ledelseskonsulenter, HR Partnere, executive coaches og andre, for hvem lederens krydspres og håndtering af mange forskelligartede opgaver både op, ned og ud i organisationen er hverdagen, er også meget velkomne.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage ud over en middelgod kondi (du skal kunne gå ca. 6-8 kilometer pr. dag) og en lyst til at udforske dig selv sammen med en gruppe af ligesindede.

Da vi arbejder med at skabe et rum med så få ydre distraktioner som muligt, skal du være indstillet på at lade mobiltelefon, computer, IPad/tablet, bøger, magasiner, aviser osv. blive hjemme (eller i bilen). Sørg for at fortælle dit bagland (familie, arbejdsplads m.m.), at det ikke er muligt at komme i kontakt med dig i retreat-perioden. Du vil ved tilmeldingen få et telefonnummer, som dit bagland kan lægge besked på, hvis de i nødstilfælde SKAL have fat i dig.

Det er en forudsætning for at deltage, at du er indforstået med og efterlever dette.

Dette Leder Retreat er udviklet og gennemføres i den storslåede og samtidig tilpas overskuelige natur på Kullen, 1½ times kørsel fra København. Vi bor på det smagfuldt indrettede Arild Strandhotel, hvor Kattegat (næsten) er nærmeste nabo.

Leder retreatet bliver rigt på ydre – og indre – oplevelser med vandreture, ophold i naturen, samvær i stilhed og en dyb indre proces for den enkelte deltager. Alt sammen med det formål at få os ud i sanserne, ned i tempo, ind i os selv – og op i energi.

Målet med Leder retreatet er at træne deltagerne i en daglig praksis, der støtter deres indre, personlige
lederskab i hverdagen. Derfor er hver dag bygget op med en blanding af individuelle, personlige opgaver, som den enkelte løser, og flere forskellige typer fællessessioner på tomandshånd og i hele gruppen, hvor især den narrative og dialogbaserede praksis er i fokus.

Vi har daglige meditationer (hvis du ikke har prøvet meditation før, så glæd dig!), arbejder med stilhed og ro som vigtige nærværsdiscipliner, tager på silent walks og sanseture i naturen og inddrager på den måde alle sanser som en vej til at opnå en tilstand af ægte væren og ’bevidst sansende nærvær’, som Otto Scharmer kalder det i Teori U.

Der er ikke en egentlig certificering på dette forløb

Leder Retreatet vil give dig en række helt konkrete forandringer i dit liv – bl.a.

  • Kontakt med dit indre lederskab og dine inderste ressourcer – din essens
  • Identifikation af det, der måtte stå i vejen for, at du kan udfolde dig og bruge dig selv fuldt ud som leder og menneske
  • Konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig med at skabe ro, nærvær og balance i hverdagen
  • Inspiration til, hvordan du kreativitet og med et dybere udgangspunkt ’op-løser’ udfordringer og forhindringer i hverdagen
  • Oplevelsen af, hvordan en kollektiv dialogproces, hvor deltagerne deler deres tanker og oplevelser, kan fungere som inspiration til din egen og din organisations udviklingsprocesser.

Vores mål med Leder Retreatet er, at du får mulighed for

  • At skabe et nyt udgangspunkt for dig selv, så dit liv og dine resultater som leder er forbundet til din inderste kerne og kilde
  • At arbejde kreativt og udforskende med Teori U-modellen og integrere den i dit daglige lederskab
  • At opnå en tilstand af væren og ’bevidst sansende nærvær’ (Scharmer, Teori U)
  • At transformere oplevelser af ydre stress og pres til en indre styrke med kontakt til din kerne og essens
  • At træne en narrativ praksis, hvor lytning på mange niveauer, procesforståelse og respektfulde dialoger er det naturlige omdrejningspunkt.

Leder Retreatet løber over 3 dage med et specifikt fokus hver dag:

Dag 1 (kl. 10 – 21.30) arbejder vi med, hvordan vi gennem et bevidst sansende nærvær bliver bedre i stand til at lytte – til os selv, til hinanden, til gruppen og til de nye muligheder, der er på vej til at opstå. Vi arbejder med at fokusere opmærksomheden og undersøger, hvordan forskellige ting giver eller tager energi fra os. Samtidig udforsker vi, hvad der står i vejen for, at du uanset omstændighederne kan være i kontakt med dig selv og din indre kerne – din ’Kilde’, som Scharmer kalder det i Teori U. Og hvilken betydning det vil få i dit liv som leder at fjerne disse forhindringer.

Dag 2 (kl. 7.30 – 21.30) bevæger vi os længere ned i U’et, og gennem en række teknikker og øvelser i den storeslåede natur arbejder vi os henimod at forbinde os med essensen – vores værenstilstand – hvorfra kreativitet, muligheder og nye løsninger opstår. Vi arbejder på at slippe fortidens løsninger og forståelser for blot at være til stede det eneste sted, vi i virkeligheden kan være: Her. Nu.

Dag 3 (kl. 7.30 – 17) forener vi krop, følelser og tanker i én tilstand og bruger stilheden og den indre ro til at finde nye svar på spørgsmål som: Hvem er jeg? Hvem er jeg som leder? Hvad vil jeg med mit liv– og med mit arbejdsliv? Hvem har jeg brug for? Hvad vil jeg gerne skabe? Hvad vil jeg gerne kunne se tilbage på? Hvor er jeg på vej hen? Vi arbejder under overskriften ’From Ego to Eco’ (Scharmer) – og undersøger, hvordan dine mål og drømme kan transformeres til bæredygtige løsninger for dig og verden omkring dig. Vi afslutter Leder Retreatet med at opsummere og forankre de teknikker og praksisser, som DU dagligt kan bruge for at skabe kontakt til din nye kreative værenstilstand.

Vi har gennem årene haft deltagere fra bl.a. Coloplast, Novo, FTF-A, Astra, Lundbeck, Hewlett Packard, Dansk Industri, BDO Scanrevision, Nets, Amcor Flexible, Post Danmark, DSB, SAS, 3 M, ISS Data, Spar Nord Bank, Dong Energy, Statoil, Miljøstyrelsen, Zoo, Brdr. Dahl, Berlingske, Scandic Hotel, Miljøministeriet samt en lang række kommuner, regioner m.fl.

Mød vores undervisere

Kursuspris inkluderer

individuel coachingIndividuel coaching

FrokostOphold og fortærring

KursusmaterialeArtikler og øvelser

Godt at vide

Studiehåndbog – gode råd og skemaer til dokumentation

Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Nyheder