Det Personlige Lederskab

Det Personlige Lederskab

Print Friendly, PDF & Email

11 dages intens træning og fordybelse i Teori U med fokus på det personlige lederskab, resiliens og bæredygtig ledelse i organisationer.

Teori U og især Otto Scharmers seneste bog ’Ledelse fra den spirende fremtid’ (2014) inspirerer til nye måder at lære, lede og forandre på.

I løbet af uddannelsen vil du møde Teori U’s vifte af muligheder for at facilitere bæredygtige og helhedstænkte innovations- og forandringsprocesser i større og mindre organisationer, og du lærer at bruge Teori U som model for transformation og forandring – for dig selv, for dem du arbejder sammen med og for dem, du løser opgaver for.

Teori U kan bruges til alt fra personlig coaching og transformation til innovativ og inkluderende organisations- og lederudvikling. Uddannelsen er derfor for alle, der ønsker at bruge Teori U som proces- og faciliteringsform i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser.

Gennem uddannelsen vil du samtidig styrke dit personlige lederskab og undervejs arbejde på at finde en indre og mere forankret tilgang til hverdagens mange udfordringer.

HR professionelle, konsulenter, coaches, ledere, undervisere, og alle andre, der håndterer mange og forskelligartede opgaver både op, ned og ud i deres organisation, vil især have glæde af at deltage.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage ud over en lyst til at udforske dig selv, gruppen og feltet sammen med en gruppe af ligesindede.

Uddannelsen er bygget op med en blanding af oplæg, øvelser, individuelle opgaver og flere forskellige typer fællesopgaver, hvor især den narrative og dialogbaserede praksis er i fokus.

Vi har dagligt en kortere meditation (hvis du ikke har prøvet meditation før, så glæd dig!), arbejder med stilhed og ro som vigtige nærværsdiscipliner og inddrager så vidt muligt alle sanser som en vej til at opnå en tilstand af ægte væren og bevidst sansende nærvær (Presencing). Alt dette for at få så mange indfaldsvinkler til det at arbejde med Teori U som muligt.

Undervejs i uddannelsen skal du gennemføre Deep Dive processer som action learning hjemmearbejde. Udbyttet af disse processer skal bl.a. bruges i den afsluttende certificering på 5. modul.

På 5. modul præsenterer deltagerne deres udviklingsprojekter sammen med deres personlige logbog fra uddannelsen.

  • Bevidsthed på, hvordan ’downloading’ og indre modstand (’de 3 stemmer’) begrænser os
  • Viden om, hvordan man forbinder sig med den indre ’Kilde’ og visdom
  • Viden om og erfaring med, hvad bæredygtighed og resiliens betyder for valg og fravalg
  • En lang række praksisser, der skaber bæredygtige resultater på både kort og lang sigt
  • Identifikation af det, som måtte stå i vejen for, at du og de mennesker du arbejder sammen med folder sig ud og bruger sig selv fuldt ud som mennesker
  • Oplevelsen af, hvordan en kollektiv dialogproces, hvor deltagerne deler deres tanker og oplevelser, kan fungere som inspiration til den enkeltes egen udviklingsproces.

Modul 1: Teori U Retreat (3 dage)
– Teori U som metode til personlig og organisatorisk transformation
– Mindfulness, meditation, langsomhed og stilhed som udviklingspraksis
– ’Magien i midten’ og co-creation
– Udvikling af professionel identitet og formulering af (arbejds-)livsmission
Afholdes på Langebæk Kursus & Retreat Center på Sydsjælland med overnatning i enkeltværelse.

Modul 2: Deep Dive, del 1 (2 dage)
– Deep Dive som analysemetode til dybtgående forandringer og gennemgribende fornyelser
– Introduktion til praksisdisciplinerne: Stakeholderinterview, Shadowing og Sensing journey
– De 4 opmærksomheds- og lytteniveauer (vitale praksisdiscipliner i Deep Dive og facilitering)
– Blind spots og mentale modeller
– Forberedelse og planlægning af Deep Dive læreprocesser
– Gennemføre Deep Dive processer som action learning hjemmearbejde inden næste modul

Modul 3: Deep Dive, del 2 (2 dage):
– Bearbejdning af Deep Dive processen
– Læringen fra processen i organisationen
– Initiere initiativer der har forandringspotentiale
– Krystalliseringsproces af læring og intentioner fra Deep Dive
– Procesinterventioner for videre arbejde med udbyttet af Deep Dive processerne
– Prototyping filosofi
– Opstart af udviklingsprojekt (certificeringsopgave)

Modul 4: Det Personlige Lederskab (3 dage)
– Det personlige lederskab som omdrejningspunktet i Teori U
– Empati, venlighed og hjertelighed mellem mennesker
– Bæredygtighed og resiliens – personligt og som organisation
– Kapacitetsopbygning af bevidsthed, hjerte og vilje, der tager dig til nye dybder af dit indre lederskab
– At navigere med visdom og kunne bidrage værdiskabende i spændingsfeltet mellem krydspres, organisatorisk strategiske fokus og den personlige balance
Afholdes som internat med overnatning. Sted oplyses senere.

Modul 5: Certificering (1 dag)
Præsentation af udviklingsprojekt samt demonstration af faciliteringskompetencer (form uddybes senere).

Deltagerne fra dette forløb vælger typisk at gå videre på en Mindfulness uddannelse eller et længerevarende NLP forløb

Mød vores undervisere

Kursuspris inkluderer

individuel coachingIndividuel coaching

FrokostFrokost

KursusmaterialeKursusmateriale

Godt at vide

Studiehåndbog – gode råd og skemaer til dokumentation

Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Nyheder