Enneagram for unge + SommerCamp

Enneagram Ungdomskursus

Print Friendly, PDF & Email

Har du lyst til at forstå dig selv og andre bedre? Har du lyst til at forstå, hvorfor du kan være udfordret af samarbejdet i din studiegruppe? Hvorfor du ofte synes, at livet er lidt bøvlet og du kan føle dig helt anderledes end andre? Måske føler du dig forvirret på fremtiden? Eller du er i tvivl om, hvad du er rigtig dygtig til? Det kan også være dine forældre bare generelt er lidt irriterende? Eller noget helt syvende…

Det kan til tider være rigtig svært at være ung. Både fysikken og psyken udvikler sig i lyntempo, og samtidig ændre livet sig fra barndom til at tage hul på voksenlivet. At lære om Enneagrammet er også en smutvej til at lære om sit eget og andres perspektiv på livet. Det er en fantastisk øjenåbner og vejen til en bedre forståelse for, hvorfor nogle relationer synes sværere end de bør være. Og til at forstå, du ikke behøver være noget, for at være nogen.

I Påskeferien – uge 13 – kan du komme med på et Enneagram ungdomskursus, som vil give dig redskaber til at tage gode valg for dig selv og hjælpe dig i retning mod et stærkere selvværd og større selvtillid. En uge hvor du, i selskab med andre unge, bruger tid på at opdage, hvem DU er og hvad der er vigtigt for DIG.

UNGDOMSKURSET KØRER IKKE NON-PROFIT, SOM SOMMERCAMP’EN GØR (læs mere nedenfor)

Du er mellem 17 og 25 år og du har lyst til at arbejde med dig selv og andre.

Kurset er tilrettelagt som et ugekursus i Påskeferien d. 26. – 30. marts 2018.

Alle dage fra kl. 9 – 16.30. Torsdag aften spiser vi sammen, så der skal du også sætte aftenen af.

Du vil blive undervist ud fra moderne læringsprincipper, hvor du selv og de andre deltagere er en aktiv del af undervisningen. Det betyder, at du får teorien ’ind under huden,’ og at dine og de øvrige deltageres ressourcer og erfaringer bliver sat i spil fra dag et.

Der er ikke en egentlig certificering på dette forløb.

Dit udbytte vil være en øget forståelse af, hvad det er, der driver dig i de valg du tager. Du vil få en forståelse for, hvorfor du kan møde mennesker, der ser helt anderledes på tingene end dig, og mennesker du klikker med fra første sekund.

Du vil også komme til at kigge på, hvilke værdier du selv er drevet af, og hvordan de påvirker din måde at være i verden. I det hele taget får du mulighed for at lære dig selv meget bedre at kende.

Du lærer på kurset

  • At genkende din foretrukne enneagramtypes styrker og potentialer – og at forstå forskellighederne mellem de mange enneagramtyper
  • At bruge Enneagrammets teorier om menneskets motivation, værdier og potentialer til at forstå dig selv og andre bedre.
  • At lytte indad og mærke hvem du er
  • At forstå din egen rolle i sociale og gruppemæssige sammenhæng.

Du kan læse mere om Enneagrammet her

Overordnet har kurset som mål at give dig en grundig introduktion til Enneagrammet, så du på den måde får et nuanceret og meget brugbart værktøj til at anvende i dit samvær med andre mennesker.

Som ung er valgene mange og forventningerne, både fra omverdenen og en selv, synes at blive flere. For mange unge føles det som et ubehageligt pres og det kan være svært at navigere i – for mens man selv går igennem en kæmpe stor udvikling, skal man samtidig tage beslutninger, der føles meget afgørende for ens videre færden.

I løbet af ugen ses vi hver dag, og på den måde skaber vi et trygt rum, hvor vi i fællesskab kan udvikle os. Kurset er ment som et frit læringsrum. Et rum, hvor du ikke skal præstere og vide hvad der er rigtig og forkert, men nærmere et eksperimentarium, hvor du får lov at kigge på dig selv med nye øjne.

Du vil lære om:

  • De 9 Enneagramtypers typiske mønstre, styrker og potentialer
  • De tre centre eller intelligenser vi bl.a. bruger når vi tager beslutninger
  • Den sociale triade, der belyser vores individuelle adfærd i sociale sammenhænge
  • Instinkterne – som er vores ubevidste drivkraft i livet

_________________

 

Enneagrammet for unge + SommerCamp

Teenage-årene er en forandringstid. De unge øver sig i at blive voksne. Hormonerne og følelserne raser rundt i kroppen på den unge, der med lynets hast ændrer sig, udvikler sig og tager de første skridt på vej mod at frigøre sig fra sine forældre. Det er nu, det er tid til at øve sig i at blive voksen, og det kan være en stor udfordring. Det er spændende, og samtidigt en svær proces. Emner som forældre, venner, kærester m.m. optager de unge.

Gennem Enneagrammet for unge skaber vi et rum, hvor de unge kan tale om de mange tanker og følelser, der er på spil og giver dem mulighed for at tilegne sig redskaber til, hvordan de kan håndtere følelsesmæssige problemer.

SOMMERCAMP’EN KØRER NON-PROFIT, og derfor kan du deltage for kr. 1.875 inkl. moms (5 dage m. overnatning i spejderhytte inkl. alle måltider + undervisning).

SommerCamp’en er for unge (fyldt 15 år), som har lyst til at lære mere om sig selv gennem Enneagrammets fantastiske teorier om mennesket.

Vi skød initiativet i luften med en SommerCamp i den dejlige Hareskov i sommeren 2009. Og det blev en stor succes. Derfor har vi siden da gentaget SommerCamp’en.

Camp’en bliver udviklet i et samarbejde mellem professionelle mennesker med pædagogisk viden og erfaring fra arbejdet med unge i denne aldersgruppe og de unge selv. Der bliver en informationsaften om Camp’en for de unge og deres forældre i løbet af foråret NLP Huset.

Temaer
I år arbejder vi med forskellige temaer på Camp’en, og derfor kan alle deltage uanset deres enneagramerfaring.

Non-profit
Vi udvikler og gennemfører alle ungdomsarrangementer som non-profit arrangementer, hvilket gør, at vi kan tilbyde selve Camp’en til ‘kostpris’. Alle aktører arbejder uden løn. Det gør vi, fordi vi synes, børn og unge er verdens vigtigste mennesker, og fordi vi har erkendt, at verden i dag er kompleks og fantastisk, men også udfordrende for mange unge.

Facebook
Vi har oprettet gruppen ”Enneagrammet For Unge” på de unges eget site, Facebook! Her vil de unge kunne melde sig ind og læse mere, diskutere og få et fællesskab med andre unge, der også er interesserede i Enneagrammet.

Der er ikke en egentlig certificering på dette forløb.

Der sker en voldsom udvikling på kort tid, hvor den unge går fra barndom til ung-voksen. Denne udvikling er både fysisk (vækst/forandring af kroppen), men der sker også store psykiske ændringer. Denne udvikling samt de ændrede krav fra omgivelserne, bl.a. de mange nye valg, der skal tage stilling til, lægger pres på den unge.

Dette gør, at unge i dag, måske mere end nogensinde før, netop har brug for at kende sig selv godt nok til at kunne træffe et valg og stole på sig selv. Den unge må på opdagelse, afprøve grænser og frigøre sig fra forældrene for at finde sig selv. Derfor må de unge afprøve forskellige roller, adfærdsmønstre og ideologier for at finde det, der føles mest rigtig.

Som sagt gennemløber unge i teenage-årene en mangfoldig udvikling både fysisk og psykisk. Målet er at få disse udviklinger samlet til en helhed, så den unge bliver rustet til fremtiden.

Enneagrammet for unge er både en SommerCamp og en række Enneagram Caféer i løbet af året.

Selve SommerCamp’en er en uge i en spejderlejr m. overnatning, hvor du i løbet af 5 dage lærer Enneagrammet at kende, så du i højere grad kender dig selv og bedre kan træffe de valg, som du står over for som ung.

Enneagrammet er et af de redskaber der kan støtte og hjælpe unge på vejen. At danne en ”ungdomsgruppe” i NLP Huset kan have den betydning for de unge, at de kan lære af hinandens erfaringer. Derudover lærer de også at forstå andre, og at få en dybere indsigt i andres identitet. Læs mere om Enneagrammet her

Både før og efter SommerCamp’en mødes de unge med Jette og Bo til Enneagram Café i NLP Huset – følg med her på siden eller på Facebookgruppen.

Mød vores undervisere

SommerCamp for unge 2018 (non-profit)

1.500 DKK ekskl. moms Tilmeld

SommerCamp for unge 2018
Datoer: 30/07, 31/07, 01/08, 02/08, 03/08 , 10:00 - 23:55
Undervisere:

Kursuspris inkluderer

individuel coachingIndividuel coaching

KursusmaterialeKursusmateriale

Godt at vide

Studiehåndbog – gode råd og skemaer til dokumentation

Nyheder