Certificeret Stress Coach

Certificeret Stress Coach

Print Friendly, PDF & Email

Uddannelsen som certificeret Stress Coach er til dig, der gerne vil arbejde professionelt med stresscoaching som selvstændig coach eller internt i en organisation. Forløbet er bygget op som et grundigt teoretisk og praktisk forløb, der afsluttes med en certificering.

Før du kan starte på selve Stress Coach forløbet, skal du være certificeret NLP Coach eller lign.  Herefter mødes du og vores supervisor hen over en periode på 4-5 måneder, hvor du samtidig har klienter, du træner dine nye kompetencer på.

Da forløbet er individuelt, afhænger antallet af mødegange af, hvor du er, når forløbet starter, og hvordan din læring udvikler sig undervejs. Som udgangspunkt mødes du med supervisor 5 gange.

Prisen for dette er kr. 8.800 (beløbet er momsfritaget).

Kontakt os på telefon 70 21 90 01, når du gerne vil i gang.

★★★★★

“We are not human doings. We are human beings. Citatet er så fint, og siger det hele om stress”

Louise, tidligere kursist

Frokost inkluderet i prisen

Individuel coaching

Undervisningsmateriale

Øvelokaler

For at kunne blive optaget på forløbet, skal du kunne dokumentere, at du:

Hvis du ikke allerede er uddannet i NLP Huset, skal du sende din dokumentationen til os pr. mail.

Selve Stress Coach Supervisionsforløbet består som udgangspunkt af 5 individuelle supervisionstimer og en afsluttende certificering med psykolog Ove Schroll.

Supervisionsforløbet strækker sig over en periode på 5-6 måneder, og parallelt med supervisionen har du klienter i stresscoachingforløb, som du skriver logbog over.

Du skal gennemføre min. 20 timers stresscoaching m. klienter i løbet af uddannelsen. 1 af forløbene skal være med 1 klient i et samlet forløb på 10 sessioner (min. 10 timer). De øvrige forløb kan være et antal klientforløb af forskellig længde (i alt 10 sessioner til dette). Dvs. i alt 20 timers klientarbejde, som du får supervision på.

Du har mulighed for at finde klienter til denne del af uddannelsen på Stresskurset.

På selve eksamensdagen skal du gennem følgende prøver, før du er færdig som Certificeret Stress Coach:

 • Skriftlig test om stress, stresscoaching, afstressningsmetoder, herunder Mindfulness.
 • Mundtlig fremlæggelse af logbog (klienthistorier) inkl. beskrivelse af din personlige proces og vejen fra klassisk coach til stresscoach
 • Fremlæggelse af et selvvalgt emne om stress, som du kan bruge eller har brugt undervejs (psykoeducation)
 • Supervisor udfordrer, stiller spørgsmål, og giver feedback undervejs.

Supervisionsforløbet er en læringsproces, der ruster dig til dit fremtidige arbejde som Certificeret Stress Coach. Du kommer til at reflektere over din praksis som stresscoach, og du øger din bevidsthed om din egen rolle og dit ansvar i arbejdet med klienten.

Du kan betragte supervisionen som det frirum, hvor du drøfter personlige og faglige udfordringer i fortrolighed, og sætter ord på dine tanker og følelser ud fra en konkret session, du har haft med en stressramt.

Supervisor støtter dig, sparrer omkring værktøjer, udfordrer dig og giver konstruktiv og ressourcegivende feedback. Du lærer at være ”på” og formidle værktøjer, teknikker og viden om stress og afstressning (psykoeducation).

Ove Schroll

Partner, psykolog og NLP Master Trainer. Ekspert inden for NLP psykoterapi, coaching og organisationspsykologi.

Supervisionsmøde 1: Opstart af forløbet

 • Personlig målsætning for supervisionsforløbet
 • Introduktion til det at arbejde med logbog og finde egnede klienter til læringsforløbet
 • Stress coachen – rolle, metoder
 • Et stresscoachingforløbs typiske opbygning – indhold, faser, temaer, mål, tid, frekvens, rammesætning
 • Gennemgang af krav forud for certificering.

Supervisionsmøder derefter (antal afstemmes med den enkelte kursist): Stresscoaching i virkeligheden

 • Samtaler med supervisor om individuelt klientarbejde (ca. 1 time pr. gang) – temaer, udfordringer, værktøjer

Eksamen – Certificeret Stress 

Inden sidste supervision afleveres logbogen til supervisor. Selve certificeringen omfatter:

 • Skriftlig test om stress, stresscoaching, afstressningsmetoder, herunder Mindfulness.
 • Mundtlig fremlæggelse af logbog inkl. beskrivelse af din personlige proces og vejen fra klassisk coach til stresscoach
 • Fremlæggelse af et teoretisk oplæg om stress (psykoeducation)
 • Supervisior udfordrer, stiller spørgsmål, og giver feedback.

Vi har gennem årene haft deltagere fra bl.a. Coloplast, Novo, FTF-A, Astra, Lundbeck, Hewlett Packard, Dansk Industri, BDO Scanrevision, Nets, Amcor Flexible, Post Danmark, DSB, SAS, 3 M, ISS Data, Spar Nord Bank, Dong Energy, Statoil, Miljøstyrelsen, Zoo, Brdr. Dahl, Berlingske, Scandic Hotel, Miljøministeriet samt en lang række kommuner, regioner m.fl.

Mød vores kursister

Morten Hedegaard

Jeg kan især se det på mit bundniveau. Jeg er blevet god under pres – det har jeg ikke altid været. Nu tør jeg vinde. Det er altså noget, man skal lære, siger Morten helt seriøst.  Jeg har stadig nerver på – i allerhøjeste grad. Men det er fint. For jeg havner ikke længere i en ond spiral – jeg kommer videre, hvis jeg har et dårligt slag. I dag tror jeg på det – det er nok den største forskel.

Anne Tinning

Jeg har fået udvidet min bevidsthed om mig selv og om mine mønstre. Jo mere viden, jeg får, des flere muligheder får jeg for at gøre det anderledes. Det lyder enkelt – det er det også.

Jeg elsker den tilstand, jeg er i efter en god coaching. Jeg har en lethed og får masser af nye ideer. Det skaber drivkraft og følelsen af, at intet er umuligt

Jens Klinge

Jens peger på tre helt konkrete ting, som han tager med sig, og som virkelig har skabt en stor forandring hos ham: Coaching er både et fagligt værktøj, som jeg kan bruge i arbejdssammenhænge. Så har jeg fået et værktøj, som jeg kan bruge i min egen personlige udvikling, og så har jeg oplevet et skift i fokus, som helt sikkert er det, der kommer til at hjælpe mig videre.

Christina Julsgaard

Jeg ville simpelthen have den bedste cocktail – the best of the best. Jeg stødte hele tiden på NLP i min research. Jeg havde spurgt flere anerkendte coaches, hvilken vej, de var gået, og samtlige var startet inden for NLP. Jeg fandt NLP Huset, og jeg ville have den bedste skole. Jeg havde bare en god fornemmelse, da jeg var her første gang.